Proširena stvarnost (AR)

  • Upotrijebite oznacivač proširene stvarnosti (Augmented Reality) kako biste svoje brošure i letke oživjeli superponiranim 3D modelima. 

  • Nadopunite svoj katalog audio-vizualnim informacijama putem AR-a.

  • Iskoristite uživo emitiranje kako biste brzo i jednostavno pregledali svoje objekte izravno na gradilištu.
Afag je održao impresivnu demonstraciju na MOTEK-u svojim inovacijama, posebice s 3D prikazom i proširenom stvarnosti, pokazujući da Afag vodi u kvaliteti svojih proizvoda i da imaju najnoviju računalnu tehnologiju. Afag i CADENAS se, kao tehnološki predvoditelji, nadopunjuju na najvišoj razini.
Armin Doser
CEO of Sales & Marketing
Afag Automation AG